logo

Odkryj TriForium Office Park

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Na parterze, pod większą częścią budynku znajdować się będzie garaż otwarty (parking) co sprawia, że bryła budynku jest oderwana od ziemi i przez to optycznie jest lżejsza. W patiach znajdować się będą zachowane drzewa ozdobne (świerki, modrzewie) oraz dekoracyjne krzewy. Budynek wkomponowany jest w otaczającą zabudowę.

Parter budynku oprócz holi wejściowych, biura ochrony, restauracji, pomieszczeń technicznych i usługowych przeznaczony jest w pierwszym etapie na lokalizację miejsc postojowych dla 45 samochodów osobowych (147 miejsc łącznie w dwóch etapach). Na trzech piętrach znajdują się biura przestrzenne ”open space” o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2575 m2 przewidziane dla ok. 300 pracowników. Oprócz wspólnej komunikacji tj. holi, korytarzy, schodów oraz dźwigów każdy poziom posiada zespoły wc oraz pomieszczenia gospodarcze i szachty instalacyjne. Istnieje możliwość wydzielania pomieszczeń socjalnych jak szatnie, pokoje śniadań itp. (wg określonych potrzeb użytkowników). Otwarte przestrzenie sal biurowych umożliwiają swobodną ich aranżację przez przyszłych użytkowników dającą możliwość elastycznych zmian. Przewiduje się stosowanie ścianek działowych ażurowych np. z płyt gipsowo-kartonowych (GKF). Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych dzięki zaprojektowaniu odpowiednich dźwigów oraz dostosowaniu sanitariatów na piętrach.